Център за професионално обучение Mis Eva
Време е да се научиш......!
НачалоЗа насПрофесии и специалностиАвтошколаОбучениеКонтакти
Професия "Танцьор"Професия "Фризьор"
Професия "Ресторантьор"Професия "Охранител"
Професия "Строител – монтажник"Професия "Организатор Интернет приложения"
Професия "Монтьор на транспортна техника"Професия "Изпълнител на термални процедури"
Професия "Социален асистент"Професия "Водач на МПС за обществен превоз"

Обучение за Строител – монтажник в Център за професионално обучение Mis Eva

Професия "Строител – монтажник", код 582040

Специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, втора степен на професионална квалификация

 • Разтоварва, складира и укрепва готови стоманобетонни елементи
 • Описва предназначението и правилата за работа с различните видове инструменти
 • Избира такелажни средства и начините за окачване според вида на стоманобетонните елементи
 • Извършва правилно сигнализиране
 • Разтоварва стоманобетонните елементи
 • Складира и подрежда стоманобетонните елементи
 • Укрепва стоманобетонните елементи
 • Участва при подготовката за монтаж
 • Извършва спомагателни дейности при геодезичните работи
 • Съхранява правилно ръчните инструменти и такелажните средства
 • Използва сигнализационни и указателни средства
 • Сглобява елементите на кофражни форми
 • Полага бетонова смес и се грижи за бетона след полагането му
 • Подготвя основата на елементите за монтаж
 • Извършва монтаж на сглобяеми
 • Разчита работни чертежи и монтажни схеми стоманобетонни елементи
 • Подготвя стоманобетонните елементи за безопасното им вдигане
 • Извършва стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина и преместването им до мястото за монтаж
 • Фиксира стоманобетонните елементи на проектното им място
 • Участва при извършване на геодезична проверка за ниво и вертикалност
 • Извършва временно укрепване на стоманобетонните елементи
 • Извършва заваряване на монтажните съединения при спазване на изискванията за безопасност
 • Освобождава елемента от монтажното средство
 • Изпълнява антикорозионна защита
 • Извършва замонолитване на монтажни съединения и фуги между отделните елементи
 • Извършва дейности по окончателното укрепване на стоманобетонните елементи

Специалност "Метални конструкции", код 5820402, втора степен на професионална квалификация

 • Разтоварва, складира и укрепва метални елементи
 • Описва предназначението и правилата за работа с различните видове инструменти
 • Избира такелажните средства и начините за окачване според вида на металните елементи
 • Извършва правилно сигнализиране
 • Разтоварва металните елементи
 • Складира и подрежда металните елементи
 • Укрепва металните елементи
 • Участва при подготовката за монтаж
 • Извършва спомагателни дейности при геодезическите работи
 • Съхранява правилно ръчните инструменти и такелажните средства
 • Използва сигнализационни и указателни средства
 • Подготвя основата под фундаментите
 • Извършва монтаж на метални
 • Разчита работни чертежи и монтажни схеми конструкции
 • Ползва опори и стендове за уедряване на елементите и конструкциите
 • Подготвя стоманените елементи за безопасното им вдигане
 • Извършва стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина и преместването им до мястото за монтаж
 • Извършва анкериране на връзките между стоманена колона и фундамент
 • Участва при извършване на геодезичната проверка за ниво и вертикалност
 • Извършва временно укрепване на стоманените елементи
 • Извършва заваряване на монтажните съединения
 • Изпълнява монтажни болтови и нитови съединения на металните конструкции
 • Освобождава елемента от монтажното средство
 • Изпълнява противоветрови връзки
 • Изпълнява антикорозионна защита
 • Извършва окончателно укрепване на металните елементи

Специалност "Сухо строителство", код 5820403, втора степен на професионална квалификация

 • Изпълнява предстенни обшивки и облицовки
 • Познава различните видове предстенни обшивки и облицовки и предназначението им
 • Разчита архитектурни чертежи и детайли
 • Изработва схема на монтаж
 • Подбира необходимите материали и инструменти
 • Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата за: - предстенни обшивки, шахтови стени - суха мазилка и облицовка на греди и колони
 • Изпълнява специфични детайли - връзка към таван, външен ъгъл, вътрешен ъгъл и връзка между плоскости, дилатационни (разширителни) фуги
 • Обработва фуги и повърхности
 • Познава възможните завършващи покрития
 • Изпълнява преградни стени
 • Познава различните видове преградни стени и предназначението им
 • Разчита архитектурни чертежи и детайли
 • Изработва схема на монтаж
 • Подбира необходимите материали и инструменти
 • Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата
 • Изпълнява специфични детайли - Т-връзка, ъгъл, връзка към таван и масивна стена, фуга между плоскости и оформяне на отвор за врата, дилатационни (разширителни) фуги
 • Обработва повърхности и фуги
 • Познава възможните крайни покрития при преградните стени
 • Изпълнява окачени тавани
 • Познава различните видове окачени тавани и предназначението им
 • Разчита архитектурни чертежи и детайли
 • Изработва схема на монтаж
 • Подбира необходимите материали и инструменти
 • Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата
 • Изпълнява специфични детайли при различните видове окачени тавани - връзка към стена, фуги между напречни и надлъжни ръбове, дилатационни (разширителни) фуги
 • Обработва фуги и повърхности
 • Познава възможните завършващи покрития
 • Изпълнява сухи подове
 • Познава различните видове сухи подове и предназначението им
 • Разчита архитектурни чертежи и детайли
 • Изработва схема на монтаж
 • Подбира необходимите материали и инструменти за изпълнение на сухи подове
 • Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата за: - сух плаващ под - сух повдигнат под
 • Изпълнява специфични детайли - връзки към различните видове стени, фуги между плоскостите, дилатационни (разширителни) фуги и др.
 • Обработва фуги и повърхности
 • Познава възможните завършващи (крайни) покрития

Специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404, втора степен на професионална квалификация

 • Участва при подготовката за монтаж
 • Разчита работни чертежи и монтажни схеми
 • Съхранява правилно ръчните и електрическите инструменти и машини
 • Монтира помощни работни площадки и предпазни парапети
 • Подготвя дървена, алуминиева и PVC дограма
 • Проверява размерите на отворите и нивата
 • Извършва монтаж на дограма
 • Познава необходимите материали за изработването и монтажа на съответната дограма
 • Работи с подемни средства
 • Работи с ръчни и електрически инструменти, машини и съоръжения
 • Монтира дървена дограма
 • Монтира алуминиева и PVC дограма
 • Монтира окачени фасади и витрини
 • Извършва поставяне на стъкла
 • Познава видовете стъкла и тяхното приложение
 • Спазва правилата за транспортиране и съхраняване на стъклата
 • Работи с инструменти и пособия за изпълнение на стъкларски работи
 • Извършва остъкляване на различни видове дограма
 • Изпълнява горно осветление
 • Монтира стъклопакети на врати и прозорци

Специалност "Изолации в строителството", код 5820405, втора степен на професионална квалификация

 • Извършва енергийно саниране на външни
 • Познава различните видове ограждащи стени стени
 • Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
 • Изработва работен план за полагане на изолацията
 • Разпознава различни материали и знае техните характеристики
 • Подбира различни инструменти
 • Полага изолациите съгласно вида на материалите, от които е изградена стената
 • Изпълнява специфични детайли - обработка на ъгли, топлинни мостове, връзка с корнизи и стрехи, връзка с прозорци и балконски врати, завършване на топлоизолационна система към цокъл, изнесена фасада и изнесен цокъл, дилатационна фуга
 • Извършва обработка и защита на повърхностите с финишни покрития
 • Извършва енергийно саниране на покриви (направа на топлоизолация на покриви)
 • Познава различните видове плоски и скатни покриви
 • Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
 • Изработва схема за полагане на изолацията
 • Разпознава различни материали и знае техните характеристики
 • Подбира различни инструменти
 • Полага изолациите в зависимост от вида и материала на покрива: по единични и двойни покриви по скатни покриви
 • Изпълнява специфични детайли: обработване на корнизи, стрехи, надзид на плосък покрив
 • Познава различните видове завършващи покрития
 • Извършва енергийно саниране на открити подове и подове над неотопляеми пространства
 • Познава различните видове подове
 • 21.2. Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
 • Изработва схема за полагане на изолацията
 • Разпознава различни материали и знае техните характеристики
 • Подбира различни инструменти
 • Полага изолациите съгласно особеностите на подовете: подове, граничещи със земята, подове над неотопляеми пространства, подове, граничещи с външен въздух, таванска плоча
 • Обработва специфични детайли: при връзка с фасадна стена, балкони и лоджии, еркери и проходи
 • Подбира и нанася завършващи покрития
 • Извършва хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
 • Познава различните видове стени и покриви
 • Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
 • Изработва схема за полагане на изолацията
 • Разпознава различни материали и знае техните характеристики
 • Подбира различни инструменти
 • Познава начините за изпълнение на топло- и хидроизолации по традиционни методи и на газопламъчно заваряване, както и начините за направа на защитни покрития
 • Полага изолациите съгласно особеностите на конструктивния елемент - стени в сутерен и покриви
 • Изпълнява специфични детайли, обработка: защитна мембрана в основи, водоприемници, отдушници, барбакани, сняг-стопери, избени стени - под и над ниво терен, плоски и скатни стоманобетонни и дървени покриви
 • Подбира и нанася завършващи покрития
"Мисев" ЕООД
управител: инж. Димитър Мисев
e-mail: [javascript protected email address]
гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 50
0887 22 69 47
0899 14 51 60

гр. Благоевград, ул."Арсений Костенцев" № 7 ет.3 офис. 12
0878 48 28 55
гр. Банско, ул. "Плиска" № 13
ул. "Цар Симеон" № 51
0890 21 76 62

гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №13
0878 88 02 56