Център за професионално обучение Mis Eva
Време е да се научиш......!
НачалоЗа насПрофесии и специалностиАвтошколаОбучениеКонтакти
Професия "Танцьор"Професия "Фризьор"
Професия "Ресторантьор"Професия "Охранител"
Професия "Строител – монтажник"Професия "Организатор Интернет приложения"
Професия "Монтьор на транспортна техника"Професия "Изпълнител на термални процедури"
Професия "Социален асистент"Професия "Водач на МПС за обществен превоз"

Обучение за Социален асистент в Център за професионално обучение Mis Eva

Професия "Социален асистент", код 762040

Специалност "Подпомагане на деца", код 7620401, втора степен на професионална квалификация

 • безопасно да упражнява професията при спазване на изискванията за труд и почивки;
 • да използва лични предпазни средства при необходимост;
 • да предотвратява замърсяване на околната среда;
 • да оформя различни видове документи вкл. и с помощта на компютър;
 • да прилага технологии, стандарти и документация по отношение на социалните услуги в общността;
 • да информира потребителите на социални услуги за техните права и задължения;
 • да улеснява социалните контакти и взаимодействието между потребителите на социални услуги и външни лица, институции и организации;
 • да подкрепя потребителите в бита и ежедневните им дейности за изграждане на умения за самообслужване и социални умения при деца със специални нужди;
 • да прилага техники за оказване на първа долекарска помощ на различни категории деца с увреждания /заболявания/, да оказва подкрепа в битови рискови и кризисни ситуации;
 • да изгражда доверителни отношения с потребителя
 • да прилага техники за преодоляване на професионалния стрес;
 • да организира и рационално да използва работното време;
 • да прилага нормите за етичност и култура при оказване на социални услуги;
 • да използва комуникативен английски език в социалната работа;
 • да прилага методите и техниките на социалната работа, специалната педагогика и на психологията в работата с деца с увреждания /хронични заболявания/.

Специалност "Подпомагане на възрастни", код 7620402, втора степен на професионална квалификация

 • безопасно да упражнява професията при спазване на изискванията за труд и почивки;
 • да използва лични предпазни средства при необходимост;
 • да предотвратява замърсяване на околната среда;
 • да оформя различни видове документи вкл. и с помощта на компютър;
 • да прилага технологии, стандарти и документация по отношение на социалните услуги в общността;
 • да информира потребителите на социални услуги за техните права и задължения;
 • да изгражда доверителни отношения с потребителя
 • да прилага техники за преодоляване на професионалния стрес;
 • да прилага нормите за етичност и култура при оказване на социални услуги;
 • да използва комуникативен английски език в социалната работа;
 • да организира и подпомага потребителя при участието му в занимания в дома или извън него (обучаваща институция, работно място и др.);
 • да съдейства на потребителите при подаване на документи в институции за социална подкрепа, заплащане на данъци и такси;
 • да подкрепя потребителите в бита и ежедневните им дейности;
 • да съдейства на потребителя при общуване и поддържане на социални контакти с хора, институции и организации.
"Мисев" ЕООД
управител: инж. Димитър Мисев
e-mail: [javascript protected email address]
гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 50
0887 22 69 47
0899 14 51 60

гр. Благоевград, ул."Арсений Костенцев" № 7 ет.3 офис. 12
0878 48 28 55
гр. Банско, ул. "Плиска" № 13
ул. "Цар Симеон" № 51
0890 21 76 62

гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №13
0878 88 02 56