Център за професионално обучение Mis Eva
Време е да се научиш......!
НачалоЗа насПрофесии и специалностиАвтошколаОбучениеКонтакти
Професия "Танцьор"Професия "Фризьор"
Професия "Ресторантьор"Професия "Охранител"
Професия "Строител – монтажник"Професия "Организатор Интернет приложения"
Професия "Монтьор на транспортна техника"Професия "Изпълнител на термални процедури"
Професия "Социален асистент"Професия "Водач на МПС за обществен превоз"

Професии и специалности в ЦПО Mis Eva

Професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването й.

Професионалното обучение включва:

 • начално професионално обучение – придобиване на първоначална квалификация по професия или част от професия;
 • непрекъснато професионално обучение – усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или част от професия;
 • придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително и за упражняване на регулирани професии

Съдържание на обучението включва:

 • общообразователна подготовка – осигурява общообразователния минимум необходим за средно образование;
 • обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления при отчитане на спецификата им. Тя включва теориоретични и практически обучения – учебна практика;
 • отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионалното направление при отчитане спецификата на всяка професия. Тя включва теоретично и практическо обучение – учебна практика;

Степени и изсквания за входящо и изходящо образователно равнище:


Първа степен

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;
 • входащото образователно равнище е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 г.;
 • изходящото образователно равнище е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 г.;
 • продължителност на обучението е 300 учебни часа;

Втора степен

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;
 • входащото образователно равнище е завършени VII клас или основно образование;
 • изходящото образователно равнище е завършен завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование;
 • продължителност на обучението е 660 учебни часа;

Трета степен

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица;
 • входащото образователно равнище е завършени VII клас или основно образование;
 • изходящото образователно равнище е завършен средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;
 • продължителност на обучението е 960 учебни часа;
"Мисев" ЕООД
управител: инж. Димитър Мисев
e-mail: [javascript protected email address]
гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 50
0887 22 69 47
0899 14 51 60

гр. Благоевград, ул."Арсений Костенцев" № 7 ет.3 офис. 12
0878 48 28 55
гр. Банско, ул. "Плиска" № 13
ул. "Цар Симеон" № 51
0890 21 76 62

гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №13
0878 88 02 56