Център за професионално обучение Mis Eva
Време е да се научиш......!
НачалоЗа насПрофесии и специалностиАвтошколаОбучениеКонтакти
Професия "Танцьор"Професия "Фризьор"
Професия "Ресторантьор"Професия "Охранител"
Професия "Строител – монтажник"Професия "Организатор Интернет приложения"
Професия "Монтьор на транспортна техника"Професия "Изпълнител на термални процедури"
Професия "Социален асистент"Професия "Водач на МПС за обществен превоз"

Обучение за Охранител в Център за професионално обучение Mis Eva

Професия "Охранител", код 861010

Специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, трета степен на професионална квалификация

 • Овладяване на извънредни ситуации (терористичен акт, вземане на заложник);
 • Непрекъснато наблюдение на обстановката във и около банковия обект, нейнот оанализиране и вземане на целесъобразни решения;
 • Прилагане на различни защити при нападение срещу охранявания банков обект;
 • Реагиране на сигналите от техническите системи законтрол - сигналноизвестителна и пожароизвестителна система, видеонаблюдение;
 • Правилно използване на огнестрелното оръжие и помощните средства в условията на банковата охрана;
 • Оценка на риска, избор на стратегии за снижаване на рисковете;
 • Сигнализиране с паник-бутони средства за комуникация;
 • Овладяване на извънредни ситуации (въоръжено нападение, пътнотранспортно произшествие, авария на автомобила);
 • Непрекъснато наблюдение на обстановката по маршрута на движение;
 • Взаимодействие с охраната на обектите за инкасиране;
 • Попълване на съответните отчетни документи;
 • Разпознаване целостта на пломбите (печатите) на ценните пратки;
 • Прилагане на различни защити при нападение срещу инкасовия екип;
 • Водене на точен огън с личното оръжие от различни положения - по движеща сецел, от автомобил и т.н.;
 • Управление на различни марки автомобили и справяне със сложни пътнотранспортни ситуации;
 • Ползване на средствата за комуникации и кодиране на разговорите;
 • Оказване на долекарска помощ на пострадал;
 • Изпълнение на задълженията на шофьор на инкасов автомобил и на касиер-отчетник на ценни пратки;
 • Физическа защита на банкови обекти;

Специалност "Лична охрана", код 8610102, трета степен на професионална квалификация

 • Прилагане на различни защитни техники при нападение срещу охраняваното лице (ключове, захвати, подсечки);
 • Водене на точен огън с личното оръжие от различни положения - по движеща сецел, от автомобил и т.н.;
 • Управление на различни марки автомобили и справяне със сложни пътнотранспортни ситуации;
 • Ползване на средствата за комуникации и кодиране на разговорите;
 • Оказване на долекарска помощ на пострадал;
 • Изпълнение на част от задълженията на личния секретар;
 • Оценка на риска и избор на стратегии за снижаването му;
 • Изграждане на бойния ред на екипа за лична охрана придвижение на охраняваното лице.

Специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, трета степен на професионална квалификация

 • Извършване на охранително проучване на обекти за охрана, създаване организация за охрана;
 • Прилагане на средствата и методите за овладяване на извънредни ситуации (терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
 • Изпълняване на функционалните задължения на всички членове на екипа при екипна организация на охраната;
 • Прилагане на различни защити при нападение от едно или няколко лица, въоръжени с хладно и/или огнестрелно оръжие;
 • Прилагане на помощните средства за защита(електрошокови палки, газово оръжие, белезници и др.);
 • Оказване на долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
 • Ползване на чужд език при изпълнение на задълженията си;
 • Съвместна работа с правоохранителните органи и оперативно взаимодействие при необходимост;
 • Водене на точен огън със стрелково оръжие по неподвижни и подвижни цели, денем и нощем;
 • Оценка на риска и избор на стратегии за снижаването му;
 • Оценка на обстановката в обектите за охрана и адекватно реагиране на измененията;
 • Действия с пасивните бариери и заграждения;
 • Действия с пожарогасителните средства и уреди;
 • Разпознаване на сигналите и зоните, охранявани с технически средства;
 • Боравене със зачисленото и личното оръжие;
 • Манипулиране с предполагаемо взривно устройство;
 • Използване на физическа сила и бойни техники за обезвреждане на нападател;
 • Задържане на нападател (умения за ползване на белезници, електрошокови прибори и щурмова палка);
 • Определяне средствата за противодействие с оглед на конкретната ситуация;
 • Описание и съставяне на словесен портрет на нападателите;
 • Изземване и съхраняване на следи и веществени доказателства. Действия, запазващи живота на нападателя в рамките на неизбежната отбрана.
"Мисев" ЕООД
управител: инж. Димитър Мисев
e-mail: [javascript protected email address]
гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 50
0887 22 69 47
0899 14 51 60

гр. Благоевград, ул."Арсений Костенцев" № 7 ет.3 офис. 12
0878 48 28 55
гр. Банско, ул. "Плиска" № 13
ул. "Цар Симеон" № 51
0890 21 76 62

гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №13
0878 88 02 56