Център за професионално обучение Mis Eva
Време е да се научиш......!
НачалоЗа насПрофесии и специалностиАвтошколаОбучениеКонтакти

Обучение в ЦПО Mis Eva

Дистанционно обучение - учебното съдържание може да бъде усвоено чрез електронната платформа
Обучение чрез ваучери, програма на АЗ "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"
Ключова компетентност - езиково обучение
Електронна търговия - компютърно обучение
Обучение по чл. 40 от ЗПОО

Дистанционно обучение

ЦПО „MisEva” предлага дистанционна форма на обучение по специалността "Вътрешен и международен превоз на товари".

В тази специалност е заложен хорариум от 150 учебни часа.

Учебното съдържание по специалността може да бъде усвоено от курсиста по най-удобния за него начин - чрез електронната платформа за дистанционно обучение.

Тя не изисква специални компютърни умения и Ви дава възможност да планирате сами най - ценния ресурс - времето.

Освен това не правите транспортни разходи, а преподавателите на нашия учебен център са на ваше разположение он - лайн, ако имате нужда от консултации.

Пожелаваме Ви успех в най - съвременния начин на обучение!

Нагоре

Обучение чрез ВАУЧЕРИ на заети лица

Център за професионално обучение “Mis Eva” ще започне прием на документи по програма на АЗ ”АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” за предоставяне на обучение чрез ВАУЧЕРИ на заети лица:

 • професионална квалификация;
 • част от професия;
 • ключови компетентности;

Професионална квалификация се предоставя в две степени:

Втора квалификационна степен:

 • Хорариум – мин 660 часа;
 • Срок на обучение – между 3-4 месеца;
 • Документ – свидетелство за професионална квалификация;
 • Форма на обучение – редовна, дистанционна и комбинирана;

Част от професия

 • Хорариум – мин 300 часа;
 • Срок на обучение – 2 месеца;
 • Документ – удостоверение за професионално обучение;

Трета квалификационна степен:

 • Хорариум – мин 960 часа;
 • Срок на обучение – между 5-6 месеца;
 • Документ – свидетелство за професионална квалификация;
 • Форма на обучение – редовна, дистанционна и комбинирана;

Част от професия

 • Хорариум – мин 600 часа;
 • Срок на обучение – 4 месеца;
 • Документ – удостоверение за професионално обучение;

Нагоре

Ключова компетентност /езиково обучение

 • Общуване на чужд език – Английски език, три нива, 300 учебни часа;
 • Общуване на чужд език – Френски език, три нива, 300 учебни часа;
 • Общуване на чужд език – Испански език, три нива, 300 учебни часа;
 • Общуване на чужд език – Гръцки език, три нива, 300 учебни часа;
 • Общуване на чужд език – Немски език, три нива, 300 учебни часа;

ЦПО "Mis Eva" е лицензиран Доставчик на услуги към Агенцията по заетостта, което означава, че имаме право да обучаваме кандидати за категориите “С” и “С + Е”, като обучението им се поема от Бюрата по труда.

Как става това?

По програма "АЗ МОГА" на Агенция по заетостта, ние можем да Ви обучим безплатно и Вие да придобиете категориии В, В+Е, С или С+Е, ако отговаряте на следните изисквания:

 • да сте зает на трудов договор или да сте самонаето лице;
 • да не сте служител на МВР, МО, Министерството на просветата, Митници, Съдебна система, Общини, Дървжавна администрация;
 • да не сте обучаван до този момент по програми на Агенцията по заетостта;
 • да имате завършено образование, което да не съвпада с квалификацията, за която кандидатствате;

След това

 • отивате в Бюрото по труда по местоживеене или месторабота ;
 • подавате заявление по образец, копие на диплома за завършено образование и копия на всички квалификации, ако имате такива; копие на трудов договор;
 • Бюрото по труда Ви изпраща уведомително писмо на адрес, посочен от Вас – дали сте одобрен. Това трябва да стане в едноседмичен срок от подаването на документите;
 • В 5 – дневен срок от получаването на писмото Вие се връщате в Бюрото по труда, като носите и писмото. Избирате ЦПО „Мis Eva”, която ще Ви обучава;
 • От Бюрото по труда Ви дават ваучер, с който Вие идвате при нас и ние се задължаваме да започнем и завършим обучението;

За да отговорим на потребностите на нашите курсисти и да щадим тяхното време, предлагаме дистанционна форма на обучение в теоретичната част.

За повече информация вижте Дистанционно обучение.

За безработните лица и лицата, желаещи да се преквалифицират, инициативата се поема от работодателя. Програмите, които се отнасят за тях, се наричат "Развитие" и "Адаптивност".

За повече информация се обадете в офиса на нашата фирма или посетете сайта на Агенцията по заетостта

Нагоре

Електронна търговия

 • Курсът е подходящ за всички, които се интересуват от бизнес, или които имат специални знания и умения, и биха искали да предлагат своите знания на по-широк кръг от потребители.
 • В курса ще научите как да го оптимизирате така, че да привличате успешно и клиенти от интернет. Подходящо е за всички видове дейности и бизнеси.
 • По време на курса се изучават основните техники и стратегии за изграждане на професионално изглеждащ сайт от различен тип - както сайт тип "каталог", така и сайтове за предлагане на услуги, и информационни такива
 • По време на курса се изучават основно търговските техники и похвати, които са приложими в интернет бизнеса, и не се изучава програмиране на сайтове. Ако се интересувате от същността на програмирането, тогава Ви препоръчваме да изберете съответното обучение.
 • Познания и умения за техническа оптимизация /SEO техники/ и изграждане на собствен сайт, който да се класира на челни позиции в търсещите машини като Google, Yahoo, Bing, Гювеч.бг и други.аботещ и действащ уеб сайт на Вашата фирма, дейност, или нова бизнес идея, която искате да реализирате.
 • По време на обучението ще Ви „предизвикаме” да започнете работа по изграждането на Вашия истински сайт за интернет търговия, за което ще Ви помагаме стъпка по стъпка, и ще Ви насърчаваме в изграждането на успешната бизнес стратегия.
 • Вие ще си изберете име на домейн за своя сайт, а ние ще Ви го платим за първата година. Също така ще платим и няколко месечен хостинг на Вашия сайт. Така всеки един обучаем – индивидуално, според собствените си бизнес идеи, ще има възможността да се учи как да ги развие в реални условия. След приключването на обучението си ще имате възможността да запазите или не своя сайт, като продължите или прекъснете абонамента си за хостинг услуга
 • Курсът е с обща продължителност от 960 уч.часа, или около 7 месеца
 • При приключване на Вашето обучение, Вие ще получите диплома с воден знак на Министерството на Образованието, Младежта и Науката - Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.
 • Дипломата се нарича "Свидетелство за професионална квалификация", и удостоверява най-високата степен - трета, по тази професия.тази квалификация издават също колежите, в които се преподава съответната специалност, и професионалните гимназии при завършване на средно образование от учениците.
 • Ние ще регистрираме безплатно Вашата диплома в електронния регистър на дипломите на НАПОО към МОН.

Курсът по Електронна търговия – дистанционна форма на обучение е за хора от цялата страна.

Нагоре

Обучение по чл. 40 от ЗПОО

ИЗИСКВАНИЯ

 • (1) Лица, обучавани в център „Mis Eva”, могат да получат документите, ако имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или проведено практическо обучение с продължителност, определена от обучаваща институция.
 • (2) За получаване на документ се изисква и завършено образование или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.
 • (3) Лицата по ал. 1 сключват с обучаваща институция договор за полагане на изпитите, а при необходимост - и за провеждане на практическо обучение.

ЦПО “Mis Eva” предлага целогодишно обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация на лица над 16 годишна възраст. Обучението се извършва в четири основни форми: дневна, вечерна, съботно – неделна, дистанционна.
Програмите за обучение на курсистите са изградени на модулен принцип и са съобразени с изискванията на съвременната образователна методология и педагогичека практика.

Обучението за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на изпити по теория и практика на специалността . За завършена пълна квалификационна степен се издава Свидетелство за професионална квалификация. За завършена част от професията се издава удостоверение за професионално обучение.

Центърът за професионално обучение „Mis Eva” работи с Националната Агенция по заетостта, чрез Дирекция бюро по труда, за провеждане на курсове по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2007 – 2013г.

Необходими документи за записване: Уведомление от ДБТ и лична карта.
За повече информация можете да се свържете с нас на посочените контакти.

- ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ ИЗДАВАМЕ ДИПЛОМИ.
- НА ЛИЦА С НАД 6-МЕСЕЧЕН ТРУДОВ СТАЖ СЛЕД ПОЛОЖЕН ТЕСТ ПО ЧЛ. 40 ОТ ЗПОО - БЕЗ ОБУЧЕНИЕ!
- ЗА НАЧИНАЕЩИ ИЗДАВАМЕ ДИПЛОМА СЛЕД ОБУЧЕНИЕ.

Издаваме диплома, която важи и в цяла Европа.

Нагоре

"Мисев" ЕООД
управител: инж. Димитър Мисев
e-mail: [javascript protected email address]
гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 50
0887 22 69 47
0899 14 51 60

гр. Благоевград, ул."Арсений Костенцев" № 7 ет.3 офис. 12
0878 48 28 55
гр. Банско, ул. "Плиска" № 13
ул. "Цар Симеон" № 51
0890 21 76 62

гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №13
0878 88 02 56