Център за професионално обучение Mis Eva
Време е да се научиш......!
НачалоЗа насПрофесии и специалностиАвтошколаОбучениеКонтакти
Професия "Танцьор"Професия "Фризьор"
Професия "Ресторантьор"Професия "Охранител"
Професия "Строител – монтажник"Професия "Организатор Интернет приложения"
Професия "Монтьор на транспортна техника"Професия "Изпълнител на термални процедури"
Професия "Социален асистент"Професия "Водач на МПС за обществен превоз"

Обучение за Монтьор на транспортна техника в Център за професионално обучение Mis Eva

Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020

Специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, втора степен на професионална квалификация

 • видовете, класификацията, предназначението, схемите, общото устройство и приложението на основните видове и конструкции автотранспортна техника;
 • предназначението, видовете, общото устройство и принципа на действие на силовото предаване на автотранспортната техника;
 • предназначението, видовете, общото устройство и принципа на действие на ходовата част на автотранспортната техника;
 • предназначението, видовете, общото устройство и принципа на действие на системите за управление на автотранспортната техника;
 • предназначението, видовете, общото устройство и принципа на действие на електрообзавеждането на автотранспортната техника;
 • предназначението, видовете, общото устройство и принципа на действие на усъвършенстваните системи за сигурност, управление и комфорт на автотранспортната техника;
 • теорията на автотранспортната техника;

Специалност "Пътностроителна техника", код 5250202, втора степен на професионална квалификация

 • Запознаване с органите за управление и контролно измервателни уреди. Правила по ТБТ.
 • Запознаване с органите за управление на багер - права лопата. Пускане и спиране.
 • Извършване на манипулации на празен ход - въртене, вдигане, спускане и др.
 • Работа с багер - загребване и сипване на депо.
 • Изкопаване на широки и дълбоки траншейни ями.
 • Направа на страничен изскатен изкоп.
 • Разкриване, разработване експлоатация на пясъчни, каменни кариери и натоварване на превозното средство.
 • Извършване на изкоп - челно с натоварване почвата на превозното средство, идващо от задната страна на багера.
 • Запознаване с органите на управление на багера - обратна лопата, инструктаж по ТБТ.
 • Направа на канал с ширина на коша и изсипване пръстта на отвал.
 • Направа на канал с ширина на коша и натоварване на превозно средство.
 • Направа на изкоп за жилище и товарене на МПС.
 • Направа на изкоп, разширение на канал в мочурливо място.
 • Корекция на канали и почистване дъното на реки.
 • Запознаване с работното съоръжение, грайфер на багера, спускане и спиране.
 • Натоварване н МПС с насипен и строителен материал.
 • Разтоварване на МПС с насипен материал.
 • Запознаване с органите за управление на товарачна машина.
 • Пускане и работа на празно натоваръчна машина.
 • Загребване и разтоварване на депо.
 • Загребване и натоварване на превозни средства.
 • Упражнение на каналокопател.
 • Запознаване с органите на управление на автогрейдер.
 • Упражнение на автогрейдер.
 • Упражнение на асфалторазстилач.
 • Упражнение на асфалтосмесител.
 • Упражнение на булдозер.
 • Упражнение на валяци.
 • Упражнение на комбинирана машина за поддържане на пътя и изкърпване на настилки.
 • Упражнение на пътно-маркировъчна машина.
 • Упражнение на скрепер.
 • Упражнение на тръбополагаща машина.
 • Упражнение на свределно устройство за пневматичен ход за пробиване на дупки в земни пластове.
 • Упражнение с трошачно-сортировъчна инсталация.
 • Упражнение на транспортни съоръжения.
"Мисев" ЕООД
управител: инж. Димитър Мисев
e-mail: [javascript protected email address]
гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 50
0887 22 69 47
0899 14 51 60

гр. Благоевград, ул."Арсений Костенцев" № 7 ет.3 офис. 12
0878 48 28 55
гр. Банско, ул. "Плиска" № 13
ул. "Цар Симеон" № 51
0890 21 76 62

гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №13
0878 88 02 56