Център за професионално обучение Mis Eva
Време е да се научиш......!
НачалоЗа насПрофесии и специалностиАвтошколаОбучениеКонтакти
Категория А - Водач на мотоциклетКатегория В - Водач на лек автомобил
Категория С - Водач на товарвн автомобилКатегория D - Водач на автобус
Категория С+Е - Водач на камион с ремаркеКатегория М - Водач на мотопед
Възстановяване на контролни точкиЛистовки

Шофьорски курсове категория А в Център за професионално обучение Mis Eva

Водач на мотоциклет

Промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на 2013 г. разделиха обучението за категория А на четири подкатегории:

Категория А1

Категория А1 дава право на управление на мотоциклет с работен обем на двигател до 125см3,с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg .

Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 трябва:
- Да има навършени не по-малко от 16 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 15 години и 9 месеца.

Необходими документи:

Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
Снимка
Копие от лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части.

Теоретично обучение:

Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се решават 3 изпитни листовки с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. След успешното полагане на вътрешния изпит, кандидата се явява в учебения център на изпит пред ДАИ. Условията за успешно преминаване са същите.

При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Кандидата не подлежи на изпит по теория.

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Изпит за категория А1 :

Изпита за категория А1 се състои от 2 части:
- Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
- Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Категория А2

Категория А2 дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg.

Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:
- Да има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.


Необходими документи:

Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
Копие от лична карта
Снимка

Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две части теоретично и практическо обучение:

Теоретично обучение:

- При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
- За лица, които не притежават правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:

- Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
- Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Изпит за категория А2 :

Изпита за категория А2 се състои от 2 части:
- Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ; /ако не притежава категория В/
- Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След упешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Категория А дава право за управление на мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Категория А:

Курсът за придобиване на правоспособност категория А е разделен на две части.

Теоретично обучение:

- при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
- за лица, които не притежават правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:

- Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален хорариум от 14 учебни часа.Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
- Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
- Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Изпит за категория А:

Изпита за категория А се състои от 2 части:

- Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория В.
- Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категоря В се явяват само на практически изпит.


Необходими документи:

Копие на лична карта
Копие на диплома;
Свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/.
Снимка.

Продължителност на курса за категория „А“ е около 20 дни.

"Мисев" ЕООД
управител: инж. Димитър Мисев
e-mail: [javascript protected email address]
гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 50
0887 22 69 47
0899 14 51 60

гр. Благоевград, ул."Арсений Костенцев" № 7 ет.3 офис. 12
0878 48 28 55
гр. Банско, ул. "Плиска" № 13
ул. "Цар Симеон" № 51
0890 21 76 62

гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №13
0878 88 02 56